แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฮมสำหรับบ้านที่ติดตั้ง Solar PV Rooftop

อุปกรณ์ IoT และ Smart Home Application ที่จะช่วยให้บ้านสามารถจัดการการใช้พลังงานที่ผลิตได้จาก Solar PV Rooftop ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

building
Built Logo

Mobile Features

Control from Anywhere - ควบคุมแอร์ จากที่ไหนก็ได้
Scene - เลือกการใช้พลังงานว่าจะเน้นขาย หรือจะเน้นนำมาใช้ Mode เช่น maximize sale, maximize consumption, eco, and comfort Smart
Scheduler - ตั้งการทำงานของแอร์ตามพลังงานที่ผลิตจาก Solar pv rooftop
Device Usage Recommendation - แนะนำช่วงเวลาการใช้อุปกรณ์ต่างๆตามเวลาที่ solar pv rooftop ผลิตไฟฟ้า

AI Features

Anomaly Detection - แจ้งการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ
Future predictive maintenance - แจ้งเตือนการบำรุงรักษาของแอร์ และ Solar PV Rooftop

Built Logo
Built Logo

ติดตั้งระบบ AIoT

การติดตั้งระบบ AIoT เพื่อให้สามารถรองรับการจัดการพลังงานได้เต็มรูปแบบยิ่งขึ้น