นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อ Co-Working Space

Naplab Chula 24hr Co-Working Space

อาคารขนาดเล็ก โครงการตั้งอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์ ซอย 6 ถนนบรรทัดทอง ใช้ระบบปรับอากาศ Split-type ติดตั้งแพลตฟอร์ม Alto Energy Edge บริเวณพื้นที่ชั้น 6 Energy Saving : 505,800 บาท/ปี ค่าไฟฟ้าลดลง : 24.99 % ระยะเวลาคืนทุน : 9 เดือน

เรียนรู้เพิ่มเติม
building
Built Logo

ALTO ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร?

Alto Energy Edge ใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและเซ็นเซอร์เพื่อเช็คสถานะการเข้าใช้พื้นที่และวัดอุณหภูมิของและความชื้นของพื้นที่ทำงาน ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวอย่างอุปกรณ์ ALTO ที่ติดตั้ง

อุปกรณ์ AI และ IoT ที่ใช้ในการติดตั้ง Alto Energy Edge แพลตฟอร์ม

เรียนรู้เพิ่มเติม
Built Logo