นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่ออาคาร

ระบบ Alto Energy Edge ใช้เทคโนโลยี AI, IoT และเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อในพื้นที่ co-working space ชั้น 6 เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในขณะที่เพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารอีกด้วย เช่น อุณหภูมิ, และความชื้น

building

ALTO ทำงานอย่างไร?

Alto Energy Edge ใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและเซ็นเซอร์เพื่อเช็คสถานะการเข้าใช้พื้นที่และวัดอุณหภูมิของและความชื้นของพื้นที่ทำงาน ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติม

ALTO ทำงานอย่างไร?

Alto Energy Edge ใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและเซ็นเซอร์เพื่อเช็คสถานะการเข้าใช้พื้นที่และวัดอุณหภูมิของและความชื้นของพื้นที่ทำงาน ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติม
Built Logo

Energy Audit

รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของโรงแรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งออนไลน์และสถานที่จริงเพื่อคำนวณศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในโรงแรมได้หลากหลาย

สามารถควบคุมกับระบบปรับอากาศได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Chiller , VRV/VRF , Split - type และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในโรงแรม

เรียนรู้เพิ่มเติม
Built Logo

ผลงานที่ผ่านมา

Built Logo

True Digital Park

อาคารขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก ย่านปุณวิถี
ใช้ระบบปรับอากาศ Chiller
ติดตั้งแพลตฟอร์ม Alto Energy Edge ในบริเวณพื้นที่ Co-Working Space ชั้น 6
ประมาณค่าไฟฟ้าลดลง : 10-20 %
ระยะเวลาคืนทุน : 1 ปี