Avani Hotel

ผู้ประกอบการประสบปัญหา ค่าไฟแพงแต่ไม่รู้ว่าจะลดค่าไฟยังไงดี?​ ไม่ทราบว่าพื้นที่ส่วนไหนของอาคารใช้ไฟเปลืองโดยไม่จำเป็น อะไรคือสาเหตุของการใช้ไฟที่สูงผิดปกตินี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารมีมากมาย หลากหลายรุ่นและยี่ห้อ แต่ไม่มีระบบไหนที่ ช่วยวางแผน การใช้พลังงานได้อย่างง่ายดาย อัตโนมัติ และ มีประสิทธิภาพและโรงแรมขนาดใหญ่ใช้ระบบทำความเย็นระบบชิลเลอร์ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในการปรับการตั้งค่าเครื่องทำความเย็นเพื่อให้ระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อความสะดวกสบายของแขกAltoTech จึงพัฒนา Alto Energy Edge วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ และควบคุมอุปกรณ์ IoT ต่างๆ เช่นระบบปรับอากาศ โดยการเปลี่ยน อุณห์ภูมิ โหมด ความเร็วลมหรือเปิด/ปิด โดยอัตโนมัติ (Self Driving Air) ตามจำนวนคนในพื้นที่และสภาพอากาศแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ทำไมต้องใช้ AIoT Energy Management System?กฎหมายการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน บังคับใช้ให้อาคารที่มีการก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงานหรือที่ทำการ อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ และ ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าต้องออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณ ในการออกแบบอาคารที่กฎกระทรวงฯกำหนด

ขั้นตอนการ Energy Audit(โรงแรมที่มีระบบปรับอากาศเป็นระบบชิลเลอร์) คลิปตัวอย่าง ทีม AltoTech ตรวจวัดการใช้พลังงานที่โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ห้องพักและห้องสวีท 250 ห้อง ห้องประชุมพื้นที่ 4,500 ตรม มีระบบชิลเลอร์ที่ใช้พลังงานมากที่สุดในโรงแรม