SYN Boutique Hotel

โรงแรมขนาดกลางระดับ 5 ดาวตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ห่างจากเขตนิมมานเพียง 1 กม.ใช้ระบบปรับอากาศ VRFติดตั้งแพลตฟอร์ม Alto Energy Edge ระยะแรก บริเวณ Lobbyประมาณค่าไฟฟ้าลดลง : 24.2 %ระยะเวลาคืนทุน : 6 เดือน

โรงแรม SYN Boutique Hotel ทำงานร่วมกับ บริษัทอัลโต้เท็ค จำกัด ซึ่งพัฒนา Alto Energy Edge Platform ควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศอัตโนมัติในบริเวรณ Lobby ของโรงแรมโดยโปรแกรมใช้ข้อมูล สภาพอากาศภายนอก, วิดีโอจากกล้องวงจรปิด, ข้อมูล PMS, อุณหภูมิและความชื้น, ค่าการใช้พลังงาน ภายในอาคาร สอน AI เพื่อควบคุมแอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่ง AI ขั้นตอนทางโรงแรมสามารถประหยัดค่าไฟในบริเวณ Lobby ได้ 18.68% หรือคิดเป็นเงินประมาณ 3 หมื่นบาทต่อเดือน โดย AI จะฉลาดขึ้นตามข้อมูลที่มากขึ้นตามเวลา ต้นทุนอุปกรณ์และการติดตั้งประมาณ หนึ่งแสนบาทแต่สามารถคืนทุนได้ในระยะ 3 ถึง 6 เดือน

ทางโรงแรมประสบปัญหาค่าไฟแพง แต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ค่าไฟฟ้าถูกใช้ไปกับพื้นที่ใดบ้าง มากหรือน้อยแค่ไหน, ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดมีการใช้ไฟฟ้าเยอะ, อุปกรณ์ไฟฟ้ามีจำนวนมาก ไม่รู้ว่าต้องจัดการการใช้และวางแผนซ่อมบำรุงอย่างไรและ ไม่มีเทคโนโลยีที่จะช่วยติดตามการใช้พลังงานได้แบบเรียลไทม์ และมีปัญหาในพื้นที่ส่วนกลางเช่น ต้องตั้งค่าให้อุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งวัน ทั้งๆที่จำนวนคนในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันเพราะไม่สามารถรู้จำนวนและเวลาแขกที่มาได้ล่วงหน้าจึงต้องตั้งแอร์ให้เย็นสบายตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีแขกเลย หรือต้อง เปิด/ปิด ระบบปรับอากาศเวลาไหน จำนวนเท่าไหร่ จึงจะทำให้ผู้ใช้สถานที่พึงพอใจ และสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าไปได้พร้อม ๆ กัน

ดังนั้นระบบ Alto Energy Edge ซึ่งทำการเชื่อมต่อ Digital Meter ซึ่งวัดการไฟฟ้าแบบ real-time ข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งไปยัง Alto Command Center ซึ่งเป็น Web Dashboard ทำให้สามารถดูการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา และทำให้รู้ว่าไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองนั้นมาจากบริเวณไหน หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นไหน นอกจากนั้นยังติด IR Remote Controller ที่แอร์แต่ละตัวในบริเวรณ Lobby ทำให้สามารถควบคุมแอร์จากที่ไหนก็ได้ ตลอดเวลาผ่าน Alto web application on cloud และยังรู้ว่าแอร์ถูกเปิด/ปิด เปลี่ยนโหมด หรือ ปรับอุณหภูมิ เวลาไหน และถูกปรับโดย รีโมต หรือ web application หรือ AI algorithm เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปฝึกสอนให้ระบบ Alto Energy Edge ฉลาดยิ่งขึ้นเพราะเรียนรู้พฤติกรรมของการปรับแอร์ของโรงแรมได้ด้วยทำให้อากาศเย็นสบาย เหมาะกับโรงแรมนั้นๆ และยังคงการใช้พลังงานได้ยากมีประสิทธิภาพ

ระบบ Alto Energy Edge รับข้อมูลจากกล้องวงจรปิดแล้วทำการส่งไปให้ คอมพิวเตอร์ AI ประมวลผลเพื่อนับจำนวนแขกบริเวณ Lobbyในแต่ละโซนเช่น บริเวณหน้า Front Desk แล้วทำการปรับโหมดหรืออุณหภูมิของแอร์อัติโนมัติ

ในการปรับอุณหภูมินอกจากจะคำนึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยังคำนึงความสบายของแขกด้วยข้อมูลจากเซนเซอร์ที่วัดสภาพอากาศเช่น อุณหภูมิ ความชื้นแบบ real-time

นอกจากนั้นระบบยังสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าว่าบริเวณไหนจะมีคนเยอะหรือน้อยในช่วงเวลานั้นๆเช่น คนเยอะในโซนโต๊ะรับประทานอาหารช่วงเช้า กลางวันเย็น แอร์จะทำการปรับอุณหภูมิรอเพื่อให้แขกเย็นสบาย และ ยังสามารถพยากรณ์สภาพอากาศภายนอกล่วงหน้าเช่นฝนกำลังจะตก แอร์จะปรับโหมดและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นๆ

นอกจากข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและเซนเซอร์ต่างๆ สิ่งที่ทำให้ระบบ Alto Energy Edge ฉลาดขึ้นไปอีกก็คือระบบทำการเชื่อมกับ Property Management System ส่งผลให้ระบบรับรู้เช่น ในวันนั้นๆแขกจะเข้ามาเยอะหรือน้อย ในช่วงเวลาต่างๆ หรือ แขกมาจากประเทศไหน แลยังสามารถเชื่อมกับ Google Calendar ทำให้สามารถเปิด/ปิด ควบคุมโหมดและอุณภูมิในห้องประชุมตามตาราง event ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงแรมยังสามารถดูการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไท์หรือดูสรุปรีพอร์ทการใช้พลังงานได้จาก Alto real-time dashboard โดยที่กราฟด้านล่างแสดงถึงการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยวันที่ 1 ถึง 9 ธันวาคม 2563 ในแต่ละชั่วโมงโดยจะเห็นว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเยอะช่วงบ่ายเนื่องจากอุณหภูมิภายนอกร้อนทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น แต่ช่วงหัวค่ำการใช้ไฟฟ้าไม่ได้ลดไปจากช่วงบ่ายมากนักเนื่องจากแขกกลับมายังห้องพัก

จากการที่บริษัท AltoTech ได้ทำการติดตั้งระบบ Alto Energy Edge ให้กับทาง SYN Boutique Hotel ตั้งแต่เดือนพฤศจิการยน 2020 และทำการติดตามวัดผล พบว่าโซลูชันของทาง AltoTech นั้นสามารถช่วยลดค่าไฟได้สูงสุดถึง 11.58 % ซึ่งคิดเป็น 9,900 กิโลวัตต์-ชม. หรือกว่า 39,600 บาทต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3

ซึ่งหากมองในแง่ของสิ่งแวดล้อม ค่าไฟที่ทางAltoTech ลดได้นั้นเทียบได้กับการลดปริมาณCO2 อันเกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงงานปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมกว่า 93.21 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อปี หรือก็คือ SYN Boutique hotel สามารถลดCO2 กว่า 390,000 กิโลกรัมต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3